Basisschool Springeling

Inschrijvingen

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (sis-kaart,..)

Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden vanaf de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie :
  Geboren tot en met 1 maart 2018 : Dinsdag 1 september 2020
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie : 
  Geboren tot en met 9 mei 2018 : Maandag 9 november 2020
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  Geboren tot en met 3 juli 2018 : Maandag 4 januari 2021
 • de eerste schooldag van februari
  Geboren tot en met 1 augustus 2018 : Maandag 1 februari 2021
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  Geboren tot en met 22 augustus 2018 : Maandag 22 februari 2021
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
  Geboren tot en met 19 oktober 2018 : Maandag 19 april 2021
 • de eerste schooldag na hemelvaartdag
  Geboren tot en met 17 november 2018 : Maandag 17 mei 2021

In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Voor verdere inlichtingen of voor inschrijving kunt u steeds bij ons terecht tijdens de schooluren of maak telefonisch een afspraak (056 66 64 75).   

Aanmeldingsformulier

Staat u ook te popelen om uw peuter in te schrijven voor volgend schooljaar? Vanwege de coronamaatregelen kunnen we u jammer genoeg niet rondleiden op onze school.

Wilt u uw peuter toch al aanmelden voor het schooljaar 2020-2021, dan kan dit via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2020-2021

Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen!

Schuiven naar boven