Basisschool Springeling

Inschrijvingen

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (sis-kaart,..)

Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden vanaf de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie :
  Geboren tot en met 1 maart 2019 : Dinsdag 1 september 2021
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie : 
  Geboren tot en met 8 mei 2019 : Maandag 8 november 2021
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  Geboren tot en met 10 juli 2019 : Maandag 10 januari 2022
 • de eerste schooldag van februari
  Geboren tot en met 1 augustus 2019 : Dinsdag 1 februari 2022
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  Geboren tot en met 7 september 2019 : Maandag 7 maart 2022
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
  Geboren tot en met 19 oktober 2019 : Dinsdag 19 april 2022
 • de eerste schooldag na hemelvaartdag
  Geboren tot en met 30 november 2019 : Maandag 30 mei 2022

In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Voor verdere inlichtingen of voor inschrijving kunt u steeds bij ons terecht tijdens de schooluren of maak telefonisch een afspraak (056 66 64 75).   

Aanmeldingsformulier

Staat u ook te popelen om uw peuter in te schrijven voor volgend schooljaar? Vanwege de coronamaatregelen kunnen we u jammer genoeg niet rondleiden op onze school.

Wilt u uw peuter toch al aanmelden voor het schooljaar 2022-2023, dan kan dit via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2022-2023

Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen!

Schuiven naar boven