Basisschool Springeling

Visie

Open

Elk UNIEK kind
moet op onze school
het gevoel kunnen hebben:

“IK mag ZIJN WIE IK BEN,
om te worden wie én wat IK kan!”

Wij streven ernaar om binnen 
in de mogelijkheden
onze schoolopdracht
voor ALLE kinderen GOED te doen.

Juist daarom kunnen we niet
voor alle kinderen gelijk doen.
Ieder kind even waardig maar
eigen aardig benaderen.

Betrokken

Vóór –LEREN/onderwijzen-                      
komt –KENNEN-!

WIJ LEREN EERST
de kinderen kennen:
– we luisteren,
– we kijken,
– we observeren.

Zo verhogen we
het welbevinden.

Zo verruimen we
het gedifferentieerd aanbod.

Zo verrijken we
het creatief klas- en omgevingsmilieu.

Zo REALISEREN we optimale
kansen op de diverse domeinen
verwacht door de samenleving
én de overheid.

Vernieuwing

Verantwoorde INNOVATIE
droomt én realiseert
nieuwe ideeën
én
concrete plannen.

We ONTDEKKEN verschillen
én aanvaarden die.
We STIMULEREN de leergierigheid én
het talent van elk kind.
We proberen elk kind
UIT TE DAGEN op zijn niveau én
tegelijk KANSEN TE BIEDEN op succes.

Door onophoudelijk te werken aan een
GEDREVEN en DYNAMISCHE TEAMSPIRIT
versterken we voor het kind
een krachtige- én kansrijke leeromgeving.

Samen

Als school zijn wij
OPVOEDINGSONDERSTEUNERS
-na- de ouders.

Daartoe scholen wij ons bij:
in onze professionaliteit als onderwijsexpert.

WEDERZIJDS RESPECT 
én VERTROUWEN zijn,
samen met DIALOOG, essentieel.
We werken nauw samen
met alle schoolpartners. Nadrukkelijk bij elke zorgvraag
luisteren we naar alle betrokkenen.
We zoeken naar elk positief element 
dat hefboom kan worden in die zorg.

Het zorgbeleid is een kernopdracht
van het hele schoolteam,
met als spil de klasleerkracht,
versterkt door het zorgteam.

Draagkracht door dragende kracht

Bij al onze inzet
ervaren wij ook grenzen.
Die gedachte ontmoedigt ons
echter niet.

Ze is voor ons
een stimulans om de draagkracht
te bewaken en te ondersteunen,
van iedereen betrokken bij onze school.

Als VRIJE SCHOOL
ENTEN we ons hiervoor
op de boodschap van Jezus.

Via LEREN
laten we er kinderen
kennis mee maken.

Via LEVEN reiken
we kansen tot beleving aan.

Schuiven naar boven